Vaccination

Välkommen att vaccinera dig hos oss!

Vi vaccinerar för:

  • Säsongsinfluensa
  • TBE (fästing buren hjärnhinneinflammation)
  • Hepatit A och B
  • Pneumokocker
  • Stelkramp
  • Polio
  • Kikhosta