Information om patientbrev

I mitten av december skickades ett informationsbrev från oss på Viskans tandvård till ett stort antal patienter. Adresslistan som användes för utskicket har tyvärr visat sig innehålla felaktigheter och många personer som inte borde nåtts av utskicket har fått det ändå.