Diabetesmottagning

På diabetesmottagningen här på Voxnadalens Hälsocentral i Alfta hjälper vi dig som har diabetes. Du får hjälp med rådgivning om hur läkemedel verkar och hur mediciner ska tas, råd om kost och dryck samt motionens betydelse vid diabetes, framför allt diabetes typ 2.

Diabetesvård

Våra diabetssköterskor ger dig information om mål, behandling samt den inverkan tobak och alkohol har på diabetes. Vi håller även regelbundna grupputbildningar för dig med diabetes typ 2.

Vi genomför provtagning samt skriver ut hjälpmedel och inspekterar fötter. Vi bedriver fortlöpande undervisning för patienter och anhöriga. Ofta handlar det om att du som patient behöver göra en del livsstilsförändringar i samverkan med oss.

Ju mer kunskap du som patient har om diabetes desto bättre är förutsättningar för en framgångsrik behandling av sjukdomen.

Vi har ett nära samarbete med fotterapeuten vid Bollnäs Hälsocentral.

›  Hälsoformulär inför besök hos diabetesmottagningen

›  Förnya hjälpmedel diabetes