Patientavgifter

Prislista

Besök hos läkare (Gäller även dig som inte är listad eller som bor i övriga Sverige eller ett EU/EES-land) 

200 kr
Besök hos läkare 
(Permanent bostadsort utanför EU/EES)
1594 kr
Besök hos läkare för barn under 18 år 0 kr
Besök på BVC 0 kr

Besök hos sjuksköterska

0 kr

Besök hos sjuksköterska
(Permanent bostadsort utanför EU/EES)

650 kr

Barnmorskebesök

Barnmorskebesök för person utanför EU/EES

Telefonrådgivning

0 kr

1224 kr

0 kr

Recept 0 kr
Tillägg för fakturering av patientavgiften* 50 kr

Alla patienter betalar i samband med besöket. Frikort gäller på vanligt sätt. Vi har betalterminal för vanliga betalningskort (VISA, Mastercard).

*Fakturering tillåts endast i medicinska undantagsfall. Vi har terminal för betalkort, och bankomat finns ute på torget.

 

Avgifter för intyg

Intyg av olika slag kostar från 315 kr och uppåt beroende på omfattning. Kostnaden är mellan 315 kr per åtgärd upp till 1250 kr per timme med undantag av vissa åtgärder som är avgiftsbefriade. I vissa fall tillkommer kostnader för laboratorieprover och röntgenundersökningar som debiteras separat.

 

Uteblivet besök

Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala dubbla patientavgiften för det aktuella besöket.

Om du vill läsa i detalj om reglerna hänvisar vi till Hälsoval Skåne.

Vaccin

 • Vaccination enligt det nationella BVC-programmet för barn i åldern 0-6 år: 0 kr
 • Vaccination mot säsongsinfluensa 130 kr
 • Vaccination mot säsongsinfluensa för personer över 65 år: 0 kr
 • Vaccination mot säsongsinfluensa för personer under 65 år med svår hjärtsjukdom eller lungsjukdom (läkarordination krävs): 0kr
 • Vaccination mot säsongsinfluensa för gravida: 0 kr
 • För övriga vaccinationer (inför resa etc.) se vår vaccinationsmottagning.

 

Högkostnadskort & Frikort

Du behöver inte betala mer än 1100 kronor per år i patientavgifter i öppenvården. Visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök.

Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än 1100 kronor under ett år för läkarbesök, sjukvårdande behandling och patientavgift för recept. När du kan visa att du uppnått 1100 kronor kan du be om ett frikort som innebär avgiftsfri vård under resten av tolvmånadersperioden.

Till patientavgifter räknas såväl de avgifter du betalar hos Region Skånes mottagningar som avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Om du söker vård i ett annat landsting ingår även dessa patientavgifter i högkostnadsskyddet. Visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök. Högkostnadskortet och frikortet kan du använda i hela Sverige.

Högkostnadsskyddet täcker inte:

 • kostnader för uteblivna besök
 • hälsoundersökningar och hälsokontroller
 • vaccinationer
 • kostnader för intyg
 • de avgifter du betalar per dag när du blir inlagd på sjukhus.

För att få frikort

Vid varje besök ber du personalen att anteckna de avgifter du betalt i ett så kallat högkostnadskort. Kortet får du på mottagningen eller i den kassa där du betalar. Du kan även spara alla vårdkvitton och senare visa upp dem. Personalen ser då till att rätt summa skrivs in i högkostnadskortet. Du måste själv kontrollera att du kommit upp till den summa som ger dig frikort.

En av nyheterna 2017 är att frikortsperioden börjar räknas från det första besöket de senaste tolv månaderna. Hittills har man som patient kunnat välja vilket besök som ska räknas som det första. Anledningen till denna ändring är att göra det möjligt att införa nya, digitala betalningslösningar för patienten.

Har du redan frikort som är utfärdat före årsskiftet så fortsätter det att gälla till det datum som står på kortet. För dig som får frikort efter 1 januari 2017 gäller frikortsperioden från det första besöket de senaste tolv månaderna.