Rehabmottagning

Vi ser till hela människan oavsett diagnos och samverkar med andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård. När det behövs kan vi ha ett team av "JohannesVårdare" kring patienten. 

Fokus i behandlingen ligger på att stärka personens egna resurser och förmåga att påverka sin hälsa och livssituation. Målet är att kunna leva ett aktivt och självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet.

En fysioterapeut kan hjälpa dig som har besvär i muskler och leder t ex fot-, knä-, nack- och ryggbesvär, långvarig smärtproblematik, stress- och ångestsymtom, avvikande kroppsuppfattning/kroppsbild (t ex ätstörningsproblematik) och obalans i fysisk aktivitetsnivå.

Fysioterapeuten jobbar med rehabilitering vid olika sjukdomstillstånd och funktionshinder samt efter olyckor och idrotts- eller arbetsskador. Fysioterapi kan förbättra din hållning, balans, koordination, kondition och styrka. Behandlingen kan ske individuellt och/eller i grupp.

Arbetsterapeuten kan hjälpa till att övervinna begränsningar i din vardag, genom att bland annat prova ut hjälpmedel, finna lösningar för att förenkla din vardagsteknik eller se över ett komplicerat livspussel. Arbetsterapeuten kan ordna med aktivitetsanpassning, individuellt eller i grupp och skriva intyg vid behov av bostadsanpassning. Rehabilitering av handproblematik och en del annan ledträning tillhör också arbetsterapeutens område.

Kontakt

Mottagningen är lättillgänglig. Du kan boka tid via telefon, mail, i receptionen, eller via ditt vårdbesök hos annan vårdgivare på vårdcentralen. Om du tillhör annan vårdcentral så är du lika välkommen till rehabmottagningen, som om du vore listad på JohannesVården.
Telefon: 031-89 29 30
Mail: info@johannesvarden.se