Mottagningar på Läkarhuset Odenplan

Samtliga mottagningar har egna öppettider, läs mer under respektive avsnitt. Vissa mottagningar har egna webbplatser där de beskriver verksamheten mer utförligt.