Psykolog

Visste du att?

Var tredje till var femte patient som kommer till en vårdcentral lider av psykisk ohälsa i form av t.ex. stress, livshanteringsfrågor, relationssvårigheter, ångest och depression. En del av dessa patienter söker vård för ett annat problem som påverkar den psykiska hälsan, t.ex. smärta, sömnsvårigheter och högt blodtryck. Andra upplever sina symtom som i första hand kroppsliga, exempelvis tryck över bröstkorgen och svårigheter att andas, även om de kan ha en stark relation till psykologiska faktorer

Rådgivning och tidsbeställning

Vi som arbetar här heter Marie Ahnlund, legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut och Mattias Jonsson, legitimerad psykolog.

Ni kan nå oss genom läkarremiss eller egenkontakt på telefon.
Telefonnummer till Marie Ahnlund är 0346-73 86 55 och till Mattias Jonsson 0346-73 86 50.

Vi arbetar också gentemot BVC med den förebyggande barnhälsovården för nyblivna föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år, läs mer om detta på BVC´s sida.

Psykologerna medverkar även i Laurentiusklinikens rehabiliteringsteam.
Alla inom enheten Kurator och Psykologmottagningen arbetar under tystnadsplikt.