Ögonlocksoperationer

Vi utför ögonlocksoperationer på både kosmetiska och medicinska indikationer. Operationer på medicinsk indikation, det vill säga operationer som förbättrar synförmågan ingår i landstingstaxan. Operationer genomförs av ögonplastikkirurger med lång erfarenhet (ögonspecialister med vidareutbildning inom ögonplastikkirurgi). Kostnader för kosmetiska operationer meddelas till patienten vid bedömningstillfället. För mer information vänligen se prislistan.

Prislista för kosmetiska ögonplastikoperationer

Slutliga priser meddelas till patienten under konsultationstillfället. 

  • Konsultation (dras av från operationskostnaden vid eventuell operation) 1800 kr  
  • Övre ögonlock (hudöverskott) från 20000 kr
  • Nedre ögonlock (påsar under ögonen) från 23500 kr 
  • Övre och nedre ögonlock från 36500 kr
  • Hängande ögonlock (ej hudöverskott) (per öga) från 10500kr   
  • Små förändringar kring ögat från 4000 kr
  • Fettinlagringar under huden kring ögat (per öga) från 5000 kr
  • Kosmetiska rekonstruktioner pga gamla skador eller tidigare operationer prissätts individuellt.