Surahammars Vårdcentral

 


Vi får nu många frågor gällande vaccin för covid-19, det är regionen som har hand om fördelning och prioritering. Vid frågor eller information var vänlig gå in på:


https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/  Eller ring 1177. 


 


 


Provtagning 


Vi har drop-in för provtagning måndag-torsdag 08.00 - 11.00


 Viktig information gällande rådande coronapandemi!


I och med rådande situation gällande coronavirus behöver vi bedöma vilken vård som kan vänta, och vilken vård som kan ges nu. Detta innebär att vi kommer behöva prioritera akuta besök.


Du ska stanna hemma om du känner dig sjuk och har symtom som feber, hosta, halsont, snuva eller andra lindriga tecken på förkylning. För att minska smittspridningen av coronavirus är det viktigt att du stannar hemma även om du bara känner dig lite sjuk. Har du frågor eller är osäker gällande din bokade tid ring oss på 0220-397 00


När du kommer till vårdcentralen är det viktigt att du håller avstånd till andra människor och att du spritar händerna både när du går in och ut från vårdcentralen. 


Om du har frågor angående Corona-viruset ring 113 13.


  


Vi är vårdcentralen i Surahammar. Hos oss finns familjeläkarmottagning med familjeläkare och distriktssköterskor, barnhälsovård, barnmorskemottagning, distriktsarbetsterapeut, dietist och kurator. Vi samarbetar med fyra sjukgymnaster som finns i samma hus.


Vår värdegrund är att:
Ge god kvalitet.
Ha hög tillgänglighet och ha ett gott bemötande för våra patienter.
Ge en god och jämlik hälsa.
Vi behandlar alla lika oavsett kön, etnicitet eller religion.


Mål inför patientsäkerhetsarbete:
Att kvalitet, tillgänglighet och bemötande kännetecknar vår verksamhet.
Att ge en god och jämlik hälsa.
Att genom förebyggande arbete och uppföljning, skapa nya arbetssätt och rutiner för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.


Hälsocenter finns hos oss varje vecka. Klicka på länken för mer information https://www.1177.se/Vastmanland/Hitta-vard/Vastmanland/Kontakt/Halsocenter-Surahammar/


 


 


 

 


 

Kontakta oss