Patientinformation och priser

Ändra tid

Om du vill ändra eller boka av en tid så ring oss snarast. Vi ser gärna att våra patienter avbokar tider minst 2 arbetsdagar före planerad tid så vi slipper debitera uppsatt tid. Tack vare denna enkla regel blir vårt arbete mer harmoniskt, vår vård bättre och kostnaderna minskar för våra patienter (som avbokar i tid).

Priser

Vi kallar dig till undersökning med jämna intervall efter överrenskommelse och behov.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst. I priserna inkluderas materialkostnad för standardmaterial. Det är den kostnad som legat till grund förberäkningen av referenspriserna för respektive åtgärd. Om dyrare material används betalar du som patient mellanskillnaden.

Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen och det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för dig- tala därför med oss så får du klarare besked. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera.

Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst har vi en försäkring för omgörning av protetiska arbeten. Vi lämnar 2 års garanti på fast protetik, högst till ursprunglig kostnad. Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Du kan betala med kort, kontant eller via Praktikertjänsts Tandvårdskonto.Om du vill betala via plusgiro eller bankgiro får du betala en administrativ avgift på 50 kronor.

Här visar vi några vanliga problem och behandlingar samt vad det kostar för patienten:

Blekning med blekskenor och material som patienten får från oss efter en undersökning. 7 behandlingar. Bara överkäken är blekt på bilderna.

 

Hål (karies) i kindtand lagat med komposit.
Kostnadsexempel: från 800 kronor beroende på antal ytor som behöver lagas.