BVC

Att bli och vara förälder är en stor omställning i livet. På barnavårdcentralen erbjuder vi alla barnfamiljer kostnadsfria undersökningar och hälsorådgivning.

Vi gör även hembesök i samband med hemkomsten från BB.

Vaccinationer som erbjuds ditt barn är frivilliga och kostnadsfria.

Barnavårdscentralens syfte är att stötta föräldrar i föräldraskapet och att se att barnet utvecklas och mår bra. Vi följer barnet från födsel till skolstart, vilket ger oss möjlighet att följa barnets tillväxt och utveckling. Som central del av vår verksamhet finns Barnhälsovårdens basprogram som är gemensamt för alla barnavårdcentraler i Västra Götalandsregionen.

 

<<< Föregående sida