Tjänster

Vi utför de flesta förekommande protetiska ersättningarna och är uppdaterade på den senaste tekniken.

Färgskala

När vi på A2 dentallab tar färgen på en patient använder vi oss av VITA´s Lumin Vacuum-skala. Detta är en färgskala som systematiskt täcker färgspektrat och underlättar att snabbt hitta rätt färg. Om inte vi har möjlighet att få ta färgen på patienten så ser vi helst att du använder dig av någon av vidstående färgskalor.

Om du har tänkt skicka ett arbete till oss men saknar någon av dessa färgskalor går det att ta färgen även i andra färgskalor. Vi översätter då färgen till den skala det ska vara. Du kan också beställa färgskalor hos A2 dentallab, Denthouse eller Forshaga dentaldepå.

  • Zirkonia-arbeten: VITA Lumin Vacuum, Vitapan 3-D
  • IPS Emax: VITA Lumin Vacuum
  • Mk-kronor och broar: VITA Lumin Vacuum eller Vitapan 3-D
  • Implantat med proteständer: Ivoclars Vivadent skala
  • Protes: Ivoclars Vivadent skala eller Chromascop

 

Digital färgtagning

Vid färgtagning på A2dentallab använder vi oss av VITA´s Lumin Vacuum-skala. Detta är en färgskala som systematiskt täcker färgspektrat och underlättar både för oss och för dig som tandläkare att snabbt hitta rätt färg.Som hjälpmedel använder vi oss dessutom av en digital färgtagningsapparat från VITA, Easyshade.

De värden som denna utrustning ger oss är avpassade för VITA´s Lumin Vacuum-skala som vi använder på labb. Detta ger oss en garanti att den valda färgen väl överensstämmer med verkligheten. Vi ser gärna att du som tandläkare använder dig av VITA´s Lumin Vacuum-skala i kommunikationen med oss.

Porslinssorterna vi använder oss av är anpassade till VITA´s Lumin Vacuum-skala, vilket ökar färgmatchningen markant.

 

Digital fotografering

Digitala foton är ovärderliga hjälpmedel i den moderna tandvården. Inte bara i din praktik utan även i kommunikationen med oss. Till A2dentallab tar vi emot digitala bilder via e-post eller minneskort.

När du skickar en patient till oss för digital färgtagning tar vi alltid några digitala bilder av patientens tänder.Vi har bildskärmar vid våra arbetsplatser och använder oss sedan av bilderna som stöd vid färdigställandet av arbetet.

 

Diagnostisk uppvaxning

En diagnostisk uppvaxning är ett mycket bra sätt att presentera tänkta förändringar. Din patient får möjlighet att se slutresultatet redan innan behandlingen påbörjats. Exempelvis rekommenderar vi detta hjälpmedel vid svåra estetiska fall.

Sänd oss bara ett alginatavtryck och detaljerade önskemål om planerad terapi så får du tillbaka

  • en studiemodell
  • en modell med förslag på preparation
  • en modell med uppvaxning och önskade förändringar
  • en pressad skena som du kan använda vid tillverkning av provisorium