Metallkeramik

Mk-titan

Fördelar

  • Hög styrka
  • God estestik
  • Biokompatibelt

Användningsområde
Kronor och broar i hela bettet

Cementering
Zinkfosfatcement

Vår utvärdering
När det gjutna titanet kom ut på marknaden var kunskapen om hur metallen titan skulle behandlas inte så god, samt keramiken inte så utvecklad. Detta skapade ett dåligt rykte för denna teknik. Idag använder vi oss enbart av fräst titan.

Vår åsikt är att tekniken numera är ett fullgott biokompatibelt alternativ till Co-Cr legeringa

Mk Co-Cr

Fördelar

  • Hög styrka
  • God estetik

Användningsområde
Kronor och broar i hela bettet

Cementering
Zinkfosfatcement

Vår utvärdering
Jämfört med både guld och titan har Co-Cr dubbelt så hög E-modul. Detta innebär stora fördelar vad gäller hållfastheten vid långa brospann och vid låg betthöjd/låga kliniska kronor. Väljer du att beställa skulderporslin på dina metallkeramikarbeten i Co-Cr så skapas möjligheter till mycket goda estetiska resultat.