Vi som arbetar här

Vi har arbetat vid Hässelby Torg sedan 1981 då vi övertog mottagningen från en kollega som öppnade den 1958 när Hässelby Centrum byggdes .Våra patienter är i alla åldrar och flertalet har gått hos oss i många år. Vi strävar efter lugn och harmoni och arbetar därför gärna med musik i bakgrunden som ett led i att ge dig en rofylld upplevelse av ditt besök hos oss. Behandlingarna görs i samråd med patienterna och vi eftersträvar alltid en smärtfri och omsorgsfull behandling. Stor vikt läggs vid säkerhet under behandlingen och vi har väl utarbetade hygienrutiner på mottagningen.  När vår egen kompetens inte räcker till så har vi ett kontaktnät med remissinstanser som har hög kompetens och kan hjälpa dig. För att ge dig så god vård som möjligt har vi ett fortbildningsprogram för hela teamet så att vi håller oss uppdaterade i våra kunskaper. Vi kallar våra patienter efter individuellt anpassade intervall i samråd med patienten. Mottagningen är kvalitetsdiplomerad.

 

Lennart Ohlsson
Legitimerad tandläkare
Specialist i rotbehandling

 

Evelyn Rosenberg
Legitimerad tandläkare
Allmäntandläkare

Frouzandeh Ghannad  

Legitimerad tandläkare

 

 Azita Sani

Azita Sani    Tandsköterska

Tandsköterska Noshin

Noshin Daraei  Tandsköterska

 

Isabella Bejenka    Leg. tandygienist

 

Vårt kontaktnät för specialistbehandlingar:

Danakliniken i Mörby Centrum  www.danakliniken.se/

Brahekliniken på Brahegatan.   www.brahekliniken.se/

EBF dentalröntgen på Rådmansgatan http://www.ebf.se/

Specialistkliniken Kronan i sundbyberg http://www.trkronan.se/ 

Stocholm Tandreglering  http://www.stockholmtr.se

Eastmaninstitutet http://www.folktandvardenstockholm.se/vara-kliniker/specialisttandvard/eastmaninstitutet/

Ortodontispecialist Penelope Ghosn  http://www.tandregleringenvalli