Välkommen till Tandvården Sergel


Det nya coronaviruset har inneburit stora förändringar för samhället, även för vår klinik.

Vi vet att du som är över 70 år eller i riskgrupp ska undvika kontakter som inte är nödvändiga. Samtidigt är en försämrad munhälsa också en risk för hälsan. Vi vill därför erbjuda dig möjlighet att komma för kontroll med så liten exponering som är möjligt. Vi kan exempelvis ta emot dig tidigt på morgonen eller senare på dagen utan andra patienter i väntrummet. Då minimerar vi smittrisken.


 Har du luftvägsbesvär och/eller feber eller varit i kontakt med personer med misstänkt smitta, vänligen kontakta kliniken för ombokning av din tid. Mottagningen hålls tills vidare öppet alla vardagar för ordinarie och akut verksamhet.


Trygghet, Kvalitet, Kompetens, Tillgänglighet


Vi har förtroende att ta hand om närmare 10000 barn- och vuxenpatienter boende runt om i Stockholm. Barn, vuxna och hela familjer är välkomna att bli våra patienter.


Vi finns i hjärtat av Stockholm vid Sergels Torg.
Du kan enkelt nå oss oavsett var i Stockholm du bor.


TRYGGHET: Vi vill att patienter och familjer känner sig trygga med oss och vår ständiga strävan efter att ta hand om er på bästa sätt.
KVALITET: Vi arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Med vårt systematiska arbete att alltid kvalitetssäkra vården och följa upp våra behandlingar och rutiner, garanterar vi dig som patient högsta möjliga vårdkvalitet.
KOMPETENS: Vi använder våra olika kompetenser i syfte att alltid ge dig tandvård av god kvalitet i varje enskild behandling och varje besök du är hos oss. Uppstår behovet av specialisttandvård kan våra specialister ta hand om dig på plats. Vet du om att du behöver specialisttandvård, är du välkommen att utan remiss boka tid hos våra specialister.
TILLGÄNGLIGHET: Vi har öppet alla vardagar mellan kl 8-17. Vi svarar i telefon och tar hand om dina akuta besvär när helst du ringer inom våra öppettider. Vi kan erbjuda dig tid ganska omgående och i regel inom 24 timmar. Kliniken är handikappanpassad. 


Du är välkommen att bli vår patient.


_____________________________________

Bli vår patient