Välkommen!

Ett väl genomtänkt tandtekniskt produkt- och serviceprogram för goda, kompletta och moderna tandtekniska lösningar.

Vi ser det som vår främsta uppgift att med en hög servicenivå förse dina patienter med vår egen produktlinje för estetiskt och funktionellt utformade tandersättningar. Vi står rustade på bästa sätt för att ta hand om ditt arbete, såväl vad gäller kunskap och material som maskinell utrustning.