Leveranstider

Vi är väl medvetna om att det kan bli korta leveranstider/behandlingstider ibland (semester, ledighet behandlingstidens utgång mm). Ringer ni bara och meddelar i dessa fall så lovar vi att göra vårt bästa för att hinna med.

FAST PROTETIK  
Pelare 3 arbetsdagar
1-3 led mk och helkeramik 6 arbetsdagar
4-8 led mk och helkeramik 8 arbetsdagar
Större broar 10 arbetsdagar
   
KBF PROTETIK  
Delimplantat 1-3 led 7 arbetsdagar
Delimplantat 4< led 10 arbetsdagar
Bitschablon 3 arbetsdagar
Tanduppsättning 3 arbetsdagar
Metallskelett, färdigställande 8 arbetsdagar
   
AVTAGBAR PROTETIK  
Lagning eller basning 1 arbetsdagar
Avtryckssked 2 arbetsdagar
Bitschablon 2 arbetsdagar
Tanduppsättning 4 arbetsdagar
Färdigställande 4 arbetsdagar
Gjutet skelett enl. ök
Apnéskena 10 arbetsdagar
Bettskena 6 arbetsdagar
Blekskena/gelskena 3 arbetsdagar
Tandskydd 5 arbetsdagar

Observera att det är arbetsdagar på labb som anges, transportdagar tillkommer.