Helkeramik

Zirkonia

Fördelar
Zirkoniumdioxid är ett otroligt starkt dentalt material. Kristallstrukturen i det tätsintrade industriframställda zirconiamaterialet gör att uppkomna sprickor inte fortplantas lika lätt som hos andra dentala keramer. Det är otroligt stabilt, ett perfekt alternativ till konventionella lösningar.

 • Metallfri med fantastisk passform
 • Biokompatibelt
 • Hög estetik och styrka

Användningsområde

 • Målade fullkronor och broar i molarpartierna
 • Skiktade kronor och broar i hela bettet
 • Broar upp till 12-led

Cementering

 • Zinkfosfatcement
 • Glasjonomercement
 • Kemiskt härdande komposit/resincement

Vår utvärdering

Vi har lång erfarenhet av att jobba med Zirkonia och utbildar oss kontinuerligt i tekniken. Vi designar vårt kärnmaterial med hjälp av vår Sirona-scanner direkt på vårt laboratorium och fräser i vår Sirona fräs. När så krävs bygger vi ut kärnmaterialet för att undvika för tjockt ytporslinslager eftersom detta annars är den vanligaste orsaken till frakturer.

Skalfasader

Fördelar

Skalfasader är den perfekta lösningen för patienter som vill ändra sitt utseende eller dölja missfärgade tänder. Med dagens fluorescerande och opalicerande porslinsmassor finns det möjlighet att skapa tänder som är svåra att skilja från originalet.

 • Naturlig estetik
 • Hållbar och biokompatibel
 • God kantanslutning

Cementering
Ljus- eller dualhärdande komposit/resincement i kombination med av tillverkaren rekommenderad behandling av cementeringsytorna.

Vår utvärdering
Vi framställer våra skalfasader i Empress, e.max eller fältspatkeramik. Vi vill gärna få reda på vilken färg den underliggande preparationen har. Ivoclar har i Empressystemet en speciell färgskala för preparationen, använder du den kan vi enklare korrigera färgen på fasaden. Vid kraftigt missfärgade tänder kan det vara en stor fördel att använda sig av e.max "High opacity" eftersom kärnmaterialet då blockerar den underliggande missfärgade preparationen. Det är i dessa fall även viktigt att preparera genom kontaktpunkterna för att vi ska kunna skapa en translucent begränsning approximalt.

IPS e.max

Fördelar
IPS e.max och Empress är ett helkeramiksystem som har använts kliniskt under lång tid och tillfredsställt både användare och patienter över hela världen. Originalsystemet har ständigt utvecklats och är trendsättande på marknaden när det gäller estetik och funktionalitet.

 • Hög translucens och naturlig estetik
 • Hållbar och biokompatibel
 • God kantanslutning

Användningsområde

 • Inlägg/onlays
 • Skalfasader/ Kronor/ Mindre broar

Cementering
Ljus- eller dualhärdande komposit/resincement i kombination med av tillverkaren rekommenderad behandling av cementeringsytorna

Vår utvärdering
Vi är utbildade av Ivoclar i tekniken och har lång erfarenhet av materialet. Det finns många piratkopior på detta system men vi använder oss enbart av originalprodukter från Ivoclar vid framställning av ersättningar i e.max och Empress.