Vilka är vi?

A2 dentallab är ett toppmodernt tandtekniskt laboratorium som startade år 1993 under namnet Tandsmedjan i Västerås. I samband med ett utvecklingsprojekt 2005 genomfördes namnbytet och idag är A2 dentallab ett lab som kännetecknas av ständigt nytänkande inom både teknik och service. Vi som driver labbet heter Anders Lundgren och Anders Nässén (A2).

I takt med att tandvårdsbranschen ställs inför allt tuffare krav satsar vi på de utvecklingsinsatser som gör oss till den bästa samarbetspartnern för dina tandtekniska arbeten. Med ett väl genomtänkt produkt- och serviceprogram vill vi underlätta för dig som tandläkare att tillhandahålla goda, kompletta och moderna tandtekniska lösningar. Vi tillverkar ett heltäckande sortiment i vårt centralt belägna laboratorium i Västerås.

Hög servicenivå från vårt labb

På A2dentallab ser vi som vår främsta uppgift att med en hög servicenivå förse dina patienter med vår egen produktlinje för estetiskt och funktionellt utformade tandersättningar. Vi står rustade på bästa sätt för att ta hand om ditt arbete, såväl vad gäller kunskap och material som maskinell utrustning.

Kvalitet & miljö

Kvalitet
Vi på A2dentallab tar ett mycket stort ansvar för de produkter vi framställer och vi vill att du som tandläkare alltid ska känna att du lämnar goda, kompletta och moderna tandtekniska lösningar till dina patienter. Vi arbetar enligt ett kvalitetssystem som ska minimera riskerna för misstag och fel och är alltid öppna för dina synpunkter och funderingar. Vi vill inget hellre än att bli bättre och göra dig nöjdare med oss som leverantör!

Miljö
I vårt utvecklingsarbete ingår att ständigt hålla oss informerade och uppdaterade om hur våra material och våra arbetsmetoder kan minimera påverkan på människa och miljö – utan att ge avkall på goda, kompletta och moderna tandtekniska lösningar. Som en del i vårt miljöarbete vill vi gärna att du returnerar tomma burkar och lock till oss för återvinning.