Välkommen!

Våra Ledord

Vi har förtroende och har tagit hand om gotlänningars tandhälsa i decennier.

Vi finns i centrala Visbys vackra innerstad och mottagningen är belägen på ett av innerstadens trevligaste område. Våra ledord är trygghet, kvalitet, kompetens och tillgänglighet.

TRYGGHET: Vi vill att patienter ska känna sig trygga med oss. Kontinuitet och långsiktighet i vår relation till dig som patient är viktigt för oss. Vår ständiga strävan är att du alltid ska känna att du är i centrum och få ett gott bemötande.

KVALITET: Vi arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Med vårt systematiska arbete att alltid kvalitetssäkra vården och följa upp våra behandlingar och rutiner, garanterar vi dig som patient högsta möjliga vårdkvalitet. Mottagningen var den första privata mottagningen i Sverige med att ansluta sig till SkaPa, ett svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit.

KOMPETENS: Vi kompetensutvecklas ständigt och följer med i den snabba utvecklingen inom tandvård i syfte att alltid ge dig bästa möjliga behandling. Uppstår behovet av specialisttandvård kan vi konsultera våra specialister vi samarbetar med.

TILLGÄNGLIGHET: Vi har öppet alla vardagar och finns tillgängliga för dig måndag till torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00- 14.00. Är du patient hos oss och det uppstår ett behov av akuttandvård gör vi vårt yttersta för att ge dig en tid omgående och i regel samma dag eller kommande vardag. Vi eftersträvar att arbeta delegerat på rätt kompetensnivå för att vara så tillgängliga och flexibla som möjligt.

Undersökning på patient