Vi tar emot ...(2)

 

Vi tar emot barn och unga med:

  • astma
  • allergisk snuva, allergisk ögoninflammation
  • eksem
  • födoämnesallergier
  • olika lungsjukdomar
  • andningssvårigheter
  • hosta och mycket mer

Barn med astma

Utfyllnad

Mitt PTJ(2)

Digital kontakt

Via Mitt PTJ kan du kontakta oss digitalt och få hjälp med bland annat tidsbokning och receptförnyelse. Du slipper dessutom stå i telefonkö.

Till Mitt PTJ

Pris

Pris

Allergicentrum är ansluten till Västra Götalandsregionen och
avgiftsfri för patienter under 20 år.

Tillsammans genom pandemin


Tillsammans genom pandemin

Under ett år har Praktikertjänst filmat, intervjuat och dokumenterat arbetet under pandemin ute på mottagningarna och kontoret. Syftet med filmen är att lyfta medarbetarnas insatser och skildra en annorlunda vardag. Filmen tar avstamp i april 2020 och visar händelseförloppet fram till inledningen av vaccinationsprogrammet våren 2021.

Läs mer