Akupunktur

Akupunktur innebär att tunna nervtrådar aktiveras och impulser skickas från det behandlade området till ryggmärgen. Därifrån går impulserna vidare till hjärnstammen. Denna procucerar olika endorfiner och transmittorsubstanser vilka smärtlindrar, höjer immunförsvaret och minskar obehag. Denna produktion kommer igång även när man utfört ett muskelarbete t ex vid träning, cykling och gång.

Akupunktur resulterar också i en ökad cirkulation i vävnaden där nålarna sitter, vilket påskyndar läkningen. Efter akupunkturbehandlingen upplevs musklerna ofta som avspända och en endorfinfrisättning sker. Stimulering görs även via elektricitet, s k elakupunktur.