Astma- och allergimottagningen Kungsholmen

(2024-06-11)
MOTTAGNINGEN STÄNGER PERMANENT 2024-06-14

 

Till våra patienter

Politikerna i Region Stockholm beslutade i december 2023 att avveckla vårdval specialiserad allergologi. Till följd av detta tvingas vi lägga ner vår omtyckta och välfungerande mottagning som funnits sedan 1998.

Vi tackar för ditt förtroende för oss och alla varma patientmöten vi haft genom åren. 

Praktikertjänst AB genom 
Linda Curstedt och Pär Gyllfors med personal

Fortsatt vård - vad gäller för dig

När mottagningen upphört kommer såväl patienter som patientjournaler vara överförda till av Region Stockholm anvisade vårdgivare. Astma- och allergimottagningen kommer att samråda med Regionen för att övergången till annan vårdgivare ska kunna ske utan avbrott eller brister i utförande av vården.

Ett separat meddelande har skickats ut (via 1177) till de patienter som fortsättningsvis kommer att få vård på Allergimottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna/ Huddinge eller Allergimottagningen på Södersjukhuset. Övriga patienter hänvisas till sin vårdcentral för fortsatt vård. 

Din journal

Finns i det regiongemensamma journalsystemet Take Care som är tillgängligt för flertalet vårdgivare. Efter att du gett ditt samtycke kan de ta del av dina journaluppgifter. Du kan själv läsa information ur din journal genom att logga in med e-legitimation på 1177. För att ta del av äldre arkiverad journal (före 2018) se mer information på Praktikertjänst hemsida, praktikertjanst.se.