Våra priser

Innan vi påbörjar en mer omfattande behandling ger vi dig alltid ett kostnadsförslag. 

Vår undersökning kostar 1080kr inkl. 4 röntgenbilder. För mer information om våra priser kan du gärna kontakta oss. 

Barn & ungdomar får gratis tandvård hos oss upp till det år de fyllt 23 år. 

 

Tandvårdsstöd

Alla som är försäkrade i Sverige har rätt till statligt tandvårdsstöd från det år de fyller 24 år. Det statliga tandvårdsstödet finns till för att ge ekonomiskt stöd till patienter som behöver tandvård och för att skydda mot höga kostnader. Tandvårdsstödet består av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

Vad kan jag använda mitt allmäna tandvårdssbidrag till?

Du kan använda ditt allmänna tandvårdsbidrag till undersökningar, förebyggande behandlingar och all annan tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Du kan även använda bidraget för att delbetala ett avtal om abonnemangstandvård.

Din tandläkare eller tandhygienist ska kunna ge dig besked om du kan använda ditt tandvårdsbidrag till den behandling du vill ha.

Hur mycket får jag?

Den 1 Juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

  • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. 
  • Från och med det år du fyller 30 til och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det året du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år. 

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 Juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt. 

 

›  Läs mer om tandvårdsstödet