Akuta besvär

Har du akuta besvär, tveka inte att kontakta oss.

Under ordinarie öppettider är telefon 0451-202 30 öppen. Vår målsättning är att försöka hjälpa dig samma dag.

Från och med lördagen den 14 mars 2015 startar den nya telefonlösningen för Region Skånes helgjour. Den nya telefonlösningen bygger på en talsvarslösning där medborgaren genom att ringa det nya journumret
0771 / 160 170 via talsvar vidarekopplas till den jourtandläkare i aktuellt jourområde som har helgjour. Tänk på att jouren i Nordöstra Skåne endast är bemannad mellan 10-12. Vid annan id hänvisas till 1177.