Priser

Vår strävan är att ge våra patienter bästa möjliga tandvård som står till buds för den enskilda patienten.  

Vi arbetar utifrån de nationella riktlinjerna som Socialstyrelsen ger ut. I och med den senaste förändringarna har det nu blivit möjligt att få ersättning även för förlorade kindtänder.

Alla vuxna patienter - över 23 år- är berättigade till en tandvårdscheck(ATB)/år(aktivt den 1 juli) -

  • mellan 22-29 års ålder samt efter 75 år får man 600 kr/år 
  • mellan 30-74  års ålder får man 300 kr

Tandvårdsstödet ger ett skydd mot höga kostnader för de patienter som skulle få problem. Ersättningen beräknas på kalenderår från behandlingsperiodens start.

  • 0-3000 kr betalar patienten hela summan (utom ev ATB)
  • 3001-15 000 kr betalar patienten 50% av kostnaden enligt referensprislistan
  • 15001 kr - betalar patienten 15% av kostnaden enligt referensprislistan

Eventuell merkostnad kan tillkomma om exempelvis andra materialval än det staten räknat  på som standard väljs.

Då referensprislistan endast är en lista där TLV beslutat hur mycket staten ska betala i ersättning för att statspengen ska räcka till kan en merkostnad för vissa åtgärder tillkomma. Ett tydligt exempel är att man får ersättning för viss implantatbehandling emedan man max får 2200 kr i ersättningen/skruven som kostar ca 6500kr. Merkostnaden tillfaller patienten trots att det ej finns beprövade implantatfixturer på marknaden för 2200kr.  

Kontakta oss gärna för prisuppgift  då jag idag inte lyckades länka den nya prislistan på hemsidan.