Kontakt

Telefon: 031-98 19 18
Fax: 031-98 19 21

Mail: bohusfysioterapirehab@ptj.se

Besöksadress

Göteborgsvägen 219, Bohus Centrum
445 37 Bohus

Vill du boka en tid eller lämna återbud?

Tala in ett meddelande på vår telefonsvarare. Uppge namn, telefonnummer, personnummer och eventuell uppsatt tid.

Vänligen lämna återbud senast samma dag som uppsatt tid, i annat fall debiteras du din patientavgift. Intalat meddelande gäller som återbud.

Man kan även boka en tid via 1177.se. Klicka på den blå cirkeln märkt 1177 på startsidan. 

Verksamhetsansvarig

Monica Sporre
Tel: 031 98 19 18
Fax: 031 98 19 21

OBS! Inga patientärenden via mail och fax. Då ärendet skickas över internet kan vi inte garantera sekretess.