Patientavgifter

Alla besök hos oss på Bohus Fysioterapi/Rehab går på högkostnadsskyddet.

Avgifter i primärvården

Individuella besök hos arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut 100 kr
Hembesök/hemrehabilitering 200 kr
Gruppbesök (till exempel när flera personer tränar samtidigt med hjälp av sjukgymnast/fysioterapeut) 50 kr
Barn/ungdomar under 20 år 0 kr
Personer över 85 år 0 kr

Högkostnadsskydd

Som mest behöver du som patient betala 1200 kronor för sjukvård under loppet av ett år. När du nått upp till högkostnadsbeloppet (1200 kr) utfärdas ett frikort för resten av 12-månadersperioden.

Frikort gäller på mottagningen.