Rehab

På Brahehälsan Eslöv strävar vi efter att både bota det sjuka och stärka det friska. I det jobbar vi utifrån individen och dennes unika besvär, styrkor och förutsättningar. Ofta innebär detta att stötta patienter att bibehålla funktionalitet gällande fysisk och social aktivitet, rutiner gällande sömn och matintag och att bibehålla arbetsgrad i så hög utsträckning som möjligt.

Som led i detta ser vi till att stödja personer att förbli i arbete i den mån det går. Detta görs eftersom sjukskrivning är en intervention med stora potentiella bieffekter och risker, såsom inkomstbortfall och socialt utanförskap samt eventuellt frånfall från arbetsmarknaden.

Under rehab-processen samarbetar vi och ger råd åt både arbetsgivare och arbetstagare/patient då det ibland behövs tillfälliga anpassningar av bland annat arbetstid, arbetsuppgifter, hjälpmedel och liknande. Det är viktigt att behålla kontakten med sin arbetsplats under en sjukperiod. Detta för att ge goda förutsättningar för en bra rehabilitering och arbetsåtergång.

Önskar du som sjukskriven hjälp av rehabkoordinatorn kontaktar du din vårdgivare (läkare, psykolog, sköterska eller fysioterapeut) alternativt kan du söka vår rehabkoordinator via vår digitala tjänst.

Du som arbetsgivare med funderingar eller frågor på sjukskrivna medarbetares rehabilitering kan kontakta vår rehabkoordinator via info.brahehalsaneslov@ptj.se med namn och telefonnummer (märk meddelandet ”Rehabkoordinator” i rubrikraden) så återkommer han till dig så snart han får tillfälle. 

Användbara länkar för arbetsgivare

https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/att-forebygga-sjukfranvaro

https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/att-forebygga-sjukfranvaro/plan-for-atergang-i-arbete