Aktuellt

Med anledninga av Corona viruset

Riktlinjer för att minska risken för smittspridning av Covid -19:

Munskydd vid besök

Medföljande vårdnadshavare ska bära munskydd under hela besöket hos oss. Det är bra att bära munskydd redan när du kommer. Om du inte har något munskydd får du ett av oss. Barn under 16 år undantas.

Obs! Endast en medföljande till barnet

  • Tvätta händerna när ni kommer in i våra lokaler. Stanna inte kvar i lokalen längre än nödvändigt efter besöket.
  • I möjligast mån endast en medföljande vårdnadshavare per barn och inga medföljande syskon.
  • Vänligen boka om er tid om du eller ditt barn har förkylningssymtom såsom hosta, snuva etc.
  • Vi har endast tider för bokade besök. Ingen öppen mottagning tillsvidare.
  • Vi prioriterar vaccinationer samt nyfödda
  • Alla föräldragruppsbesök är inställda tillsvidare. Gäller även andra besök med gruppen såsom på biblioteket, öppnaförskolan och folktandvården.

För information gällande Coronavirus hänvisar vi till www.1177.se och www.folkhalsomyndigheten.se krisinformation.se

Attention!

Because of the Corinavirus

To reduce the infection we only offer booked appointments until futher notice, no dropp in. If you our your child has a cold with symptom as runny nose, cough etc. please reschedule your appointment

For information about Coronavirus visit www.1177.se and www.folkhalsomyndigheten.se krisinformation.se

Har du barn som blir 18 mån och 5 år. Då kan du boka tid på nätet via www.1177.se

Tänk på att du bokar till din ordinarie BVC sjuksköterska.

För att boka 3 och 4 års besök vänligen kontakta ditt barns sjuksköterska