Viktiga telefonnummer

Här finns telefonnummer och kontaktuppgifter för dig som patient.

Giftinformation»
Icke akutfall
112
010-4566700

SOS Alarm

Vårdguiden

112

1177

Amningshjälpen

013-42494
Telefontid kl. 08:00-22:00

AMSAK,amningshjälp 08-643 23 70
Amningsmottagningen, Sollentuna 08-12336085
Sollentuna Barn och ungdomsmottagning, Martina
(Sollentuna Sjukhus)
 08-08-501 327 700 eller via 1177

Astrid Lindgrens Barnakut» 
(Karolinska sjukhuset Solna)

08-517 70 000 eller via 1177

Barn o Ungdoms medicinsk mottagning, Capio Vårdcentral Väsby

08-120 617 90
Capio Vårdcentral Upplands Väsby 08-120 617 90 

Närakuten, Sollentuna sjukhus.

Öppet 8-22

08-568 210 00 eller via 1177

Mödravårdscentralen» 08-587 33 713
kl 08:15-12:00 
och kl 16:00-16:30
Väsby Läkargrupp VLG, (ÖNH, Vaccinationer) 08-59421040 
Runby Vårdcentral » 08-590 99 060
Upplands Väsby kommun» 08-590 97 000
   
Östra Vårdcentralen» 08-120 227 00
Öppna förskolan»

08-590 97 142