Om oss

Sedan 1:a april 2001 ingår vår verksamhet i Praktikertjänst AB och vi arbetar via vårdavtal med Region Stockholm.

Vi är en del i Familjecentralen Upplands Väsby tillsammans med kommunens Öppna Förskola och Kurator/Föräldrarådgivare samt Mödravårdscentralen i Upplands Väsby.

Vårt mål är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling från 0 – 6 års ålder tillsammans med er föräldrar, genom:

  • att ge stöd och råd i föräldraskapet
  • att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barnen
  • att uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle

Vi är åtta barnspecialist-/distrikssjuksköterskor på BVC. Till oss kan ni ringa och beställa en tid. Vg se Kontakta oss.

Vi erbjuder

  • regelbundna kontroller av ditt barns utveckling och tillväxt enligt basprogrammet
  • vaccinationer enligt basprogrammet
  • samtal och rådgivning
  • amningsstöd
  • stöd i föräldraskapet
  • föräldragrupper
  • olycksfallsförebyggande råd

Öppna Förskolan: https://www.upplandsvasby.se/forskola-och-skola/forskola-och-barnomsorg/oppna-forskolor.html

Kurator/Föräldrarådgivare: https://www.upplandsvasby.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/foraldraskapsstod/individuellt-foraldraskapsstod.html

Barnmorskemottagningen: https://www.ptj.se/modravardscentralen-upplands-vasby/