Allmän tandvård

Vi erbjuder allmäntandvård som är skräddarsydd och anpassad efter dig. Inom allmäntandvård erbjuder vi bland annat följande behandlingar: lagningar, kronor, broar, proteser, bettskenor, barn- och ungdomstandvård, rotfyllningar, tanduttagningar samt behandling av tandlossningssjukdomar.

Före:

 

Efter:

Exempel på behandlingar utförd av tandläkare Carl Fredrik Domini