Smärta

För dig som besväras av långvarig smärta kan vi erbjuda flera olika behandlingsmodeller. Varmt välkommen att kontakta oss!

Artrosskola

Kunskap för dig med artros i höft och knä

Kursen omfattar 10 träffar ca 1 timme två gånger i veckan och innehåller teori samt gruppträning.

Målsättningen är att du ska få kunskap om hur du själv kan fortsätta träna på egen hand för att minimera smärta och få ökad funktion.

Artrosskolan kostar 300 kronor/träff. Frikort för sjukvård gäller.

Vid intresse vänligen kontakta sjukgymnast på Cederkliniken Rehab.

Smärtskola

Kunskap för livet för dig med långvarig smärta

Kursen omfattar fyra träffar 2 timmar varannan vecka. Kursen innehåller föreläsningar som underlag för samtal, möjlighet att prova olika typer av praktisk träning samt avspänningsövningar.

Målsättningen är att du ska lära dig mer om de verktyg som finns för att hantera din vardag på bästa sätt.

Teoriavsnitten täcker

  • Introduktion/ kunskap om smärta
  • Fysisk aktivitet
  • Vardagsbalans
  • Ökad kontroll – ökad tilltro

Smärtskolan kostar 300 kronor/träff. Frikort för sjukvård gäller.

Vid intresse vänligen kontakta:

Arbetsterapeut eller Sjukgymnast på Cederkliniken Rehab.

Teamrehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering (MMR)?

MMR är en behandlingsform som kan erbjudas personer med långvarig smärta från rörelseapparaten där smärtan är så påtaglig att den begränsar det dagliga livet. Med långvarig avses smärta mer än 3 månader.

MMR innebär att flera yrkesprofessioner samverkar i syfte att förbättra din funktionsförmåga. Vanligtvis ingår arbetsterapeut, sjukgymnast, beteendevetare och läkare i MMR-teamet, men teamets sammansättning kan variera.

MMR erbjuds personer i åldern 16-67 år. Syftet med rehabiliteringen är att lära sig hantera smärta, bibehålla arbetsförmåga och förbättra livskvalitén. Vanligen pågår rehabiliteringen under 2-3 månader.

Är du intresserad?

Du som har långvarig eller återkommande smärta kan anmäla ditt intresse till Cederklinikens rådgivning.

För att rehabiliteringen ska bli framgångsrik behöver Du vara motiverad, delta aktivt och vara beredd att avsätta den tid och kraft som behövs både under och efter behandlingsperioden.