Vårt utbud

Hos oss jobbar arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Arbetsterapi

Arbetsterapeuter kan bland annat hjälpa dig som har svårt att klara dina dagliga aktiviteter. Du kan till exempel få hjälp med anpassning av din bostad, råd kring ergonomi och hjälpmedel. Vi erbjuder också specifik handrehabilitering.

Vi erbjuder enskilda besök på mottagning, hembesök samt behandling i grupp. Några av våra arbetsfält som vi erbjuder följer nedan.

HJÄLPMEDEL

  • Vi gör en bedömning av ditt hjälpmedelsbehov på mottagning eller i hemmiljö för att kunna kartlägga vilket hjälpmedel som kan hjälpa dig att klara dina dagliga aktiviteter.
  • Vi provar ut hjälpmedel inför operationer.
  • Återlämning av hjälpmedel som inte längre används kan återlämnas till receptionen på Centrumpraktiken VC.

 

HANDREHABILITERING

  • Vi gör en bedömning av ditt rehabiliteringsbehov gällande olika handbesvär och handskador. Aktuella behandlingar kan vara utprovning av ortoser/stödbandage, handträning, värmebehandling med paraffin, avgipsning, behandling av svullnad samt smärta.

BOSTADSANPASSNING

  • Du kan få hjälp med anpassning av din bostad. Vi gör hembesök för att kartlägga vilken anpassning som kan vara aktuell.

ERGONOMI

  • Vi ger information och praktisk genomgång.

VARDAGSSTRUKTUR

  • Kartläggning och behandling av struktur/rutiner i vardagen för att skapa en balans mellan aktivitet och vila. Energibesparing.

 

Fysioterapi/Sjukgymnastik

Hos våra fysioterapeuter/sjukgymnaster kan du som har besvär från muskler, skelett och leder få hjälp med en personlig plan för din rehabilitering.

Det kan finnas flera orsaker till varför du känner dig begränsad eller har ont. Vi tar emot dig med besvär från exempelvis olycka/skada, träning efter operation, belastningsrelaterade skador eller motions- och idrottsskador eller annan sjukdom så som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes eller KOL. Vi undersöker och behandlar också olika typer av yrselbesvär. Det finns också möjligheter till undersökning och behandling vid besvär relaterade till bäckenbotten.

Stress och oro kan också ge smärta i kroppen, då kan vi hjälpa dig med metoder som stresshantering eller avslappningsövningar, varför inte prova att gå med i vår mediyogagrupp!

Vi har ett nära samarbete med våra arbetsterapeuter, samt läkare och sköterskor på vårdcentralen Centrumpraktiken för att kunna hjälpa dig på bästa sätt! Vid behov gör vi teambesök där vi möter dig tillsammans. 

Vid ett första besök får du redogöra för dina besvär, sedan gör vi en undersökning. Utifrån dina behov gör vi en behandlingsplan som passar just dig. Det kan vara allt från exempelvis individuella träningsprogram, akupunktur, patientskolor eller hembesök.

Vi erbjuder möjlighet att delta vid våra olika patientskolor och grupper:

Artrosskola
Smärtskola
Stresskola
Medicinsk yoga

Du behöver ingen remiss för att träffa sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.
Besöket kostar 200 kronor, men är kostnadsfritt för barn upp till 19 och dig som är 85 år och äldre.

Du behöver inte vara listad på Centrumpraktikens Vårdcentral för att boka ett besök hos oss!

Du kan boka tid via vår telefon

Arbetsterapin: 0303 - 20 93 10

Fysioterapin:  0303 - 20 93 26