Vi som jobbar här

På kliniken jobbar tre tandläkare, Team Edberg & Carlson och Team Magnusson
De jobbar tätt tillsammans med tandsköterskor och tandhygienister i team.

I receptionen delar vi på ansvaret men för det mesta kommer du där att mötas av Anna-Lena och Ingrid.

Unni Tetlie Edberg
Leg. Tandläkare

Martin Carlson
Leg. Tandläkare

Anna-Lena 

 

Johanna

 

Karolina 

Marita

 

Jessica

 

Lolita

 

Torbjörn Magnusson

Leg. Tandläkare

Ingrid

 

 

Helene

 

Eva