Välkommen!

Välkommen till Citygruppen

Många drabbas någon gång i livet av smärtor från leder och muskler med åtföljande funktionsnedsättning. Smärta kommer ofta efter ensidig och/eller långvarig belastning som vid felaktig arbetsställning, stress, spänning, olycksfall eller sjukdom. Målet med behandlingen är att så långt det går återställa funktionen och ta bort smärtan, annars att förbättra tillståndet så mycket som möjligt. Jag arbetar i första hand med akupunktur och dess olika tekniker som behandlingsmetod i min roll som fysioterapeut. Jag har ett gott och nära samarbete med övriga inom sjukvården.

Region Kronoberg

region-kronoberg_logo-liggande.png

Vi har avtal med Region Kronoberg, högkostnadsskyddet gäller hos oss.