Barn- och Ungdomstandvård

Vi har godkänd ackreditering för Barn- och Ungdomstandvård hos Region Skåne. För att vi ska kunna behandla Ditt/Dina barn krävs det att barnet/barnen är listade hos oss. Vi har listningsblanketter på kliniken redo att fyllas i.

Vi erbjuder alla barn gratis tandvård t.o.m 31 december året de fyller 23 år. Barnens första besök hos oss brukar ske redan vid 11-16 månaders ålder och sedan sätter vi upp ett individuellt anpassat vårdprogram utifrån barnets tandhälsa.

Vi betonar vikten av goda kostvanor samt att förebygga tandskador genom optimal munhygien. Om skador ändå uppstått, behandlar vi våra barn med största möjliga omsorg. Vi samarbetar med tandregleringsspecialist vid behov och tandläkare Jasmine Tveit utför tandreglering med avtagbar apparatur på kliniken.