Mottagningssköterskor/Rådgivning

För medicinsk rådgivning och viss tidsbokning av mer akuta besök, går det bra att kontakta våra sjuksköterskor på mottagningen

Telefon: 08-557 603 50

Mottagningssköterskor

Minna Westin

Erika Dahlén

Veronica Sjöblom

Ann-Christin Nygård

Jeannette Daal, verksamhetschef

Amanda Bidar Pino (ej i tjänst för närvarande)