Välkommen till Dalens Vårdcentral

 


Vaccination Covid-19 


Vi uppdaterar hemsidan fortlöpande när ny information från Region Stockholm angående covid-19-vaccin kommer oss till handa.


2021-05-05


OBS! Ingen tidsbokning denna vecka (3-7 maj) på vårdcentralen.


Start igen måndag den 10 maj för tidsbokning på vårdcentralen av vaccinationstider för riskgrupper 18-59 år samt LSS-boende. Telefonnummer finns längre ner på sidan under Aktuella telefonnummer för TIDSBOKNING. Du ska vara listad på vårdcentralen.


Riskgrupper:


Kronisk hjärt-kärlsjukdom, inkl stroke och hypertoni (högt blodtryck).


Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.


Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (t ex extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).


Kronisk lever- eller njursvikt.


Diabetes typ I och typ II.


Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar p g a en sjukdom eller behandling.


Downs syndrom.


                            *********************************************


5 maj: Allmänheten – äldst först! Håll utkik på 1177.se när din åldersgrupp är aktuell för bokning.

Just nu kan du som är född 1966 eller tidigare boka tid för kostnadsfri vaccination mot covid-19 hos någon av länets vaccinmottagningar på 1177.se. Bokas via mobilt Bank-Id.


För dig som är född 1961 och tidigare samt för dig som tillhör en riskgrupp bokar själv din tid för vaccination mot covid-19 hos någon av länets vaccinmottagningar på 1177.se. Bokas via mobilt Bank-Id.


För dig som inte kan boka digitalt finns möjlighet att ringa telefon 08–428 429 30, klockan 8 – 19, alla dagar. De som svarar hjälper dig att boka tid på någon av vaccinationsmottagningarna.


För mer information på andra språk, se 1177.se.


                       ***************************************


Tidsbokning på Dalens vårdcentral:


Aktuella telefonnummer för TIDSBOKNING för vaccination mot covid-19. OBS! Telefontid kl 11-12 måndag-fredag.


Distr sköt Carina M               08 557 60 351


Distr sköt Marie-Louise P     08 557 60 352


Distr sköt Malin C                  08 557 60 353


Distr sköt Emma W S            08 557 60 354


Distr sköt Elisabet B              08 557 60 355


Distr sköt Karin F                  08 557 60 356


Distr sköt Jenny B                  08 557 60 357


Distr sköt Matilda Ö              08 557 60 358


                                              *********************


                      *********************


Region Stockholm rekommenderar att alla använder munskydd vid besök på vårdcentralen/sjukhuset. Undantag gäller barn under 16 år samt personer som av någon annan anledning inte kan bära munskydd.


Medföljande till mottagningsbesök ska reduceras till vad som är nödvändigt utifrån hjälpbehov.


                      **************************


Region Stockholm erbjuder nu alla invånare möjlighet att provta sig för Covid-19 genom 1177.se. 


På https://www.1177.se/Stockholm/corona-provtagning. finns information  om hur provtagning för Covid-19 går till för pågående infektion inklusive frågor & svar. 


Har du symtom på Covid-19 och behöver vård? Ring oss på 08 557 60 350 för råd. Vi har möjlighet att boka in en läkarbedömning när vi anser att det behövs. Vi har även möjlighet att kontakta dig per video.


Från och med den 31 mars är det inte längre möjligt att via appen Alltid öppet boka antikroppstester i Stockholms län för att se om man tidigare har haft covid-19 . För vidare information gå till 1177.


                         *************************


Drop-in mottagningen till distriktssköterska samt till läkare är tillfällig stängd för att minska smittorisk. För att boka tid, ring 08 557 60 350.


Årskontroller kommer att skjutas upp till hösten på grund av den pågående Covid-19 pandemin. Behöver du hjälp ändå, kontakta oss.


 


 

Kontakta oss