Välkommen till Dalens Vårdcentral

 


Vaccination Covid-19 


Vi uppdaterar hemsidan fortlöpande när ny information från Region Stockholm angående covid-19-vaccin kommer oss till handa.2021-06-30


Vi vaccinerar dos 2 för dig som fått dos 1 på Dalens vårdcentral t o m 10 maj.


Ni som fått vaccin fr o m den 11 maj ska invänta sms från Alltid öppet då ni kan boka in dos 2 på vaccinationsmottagningarna i Regionen, 1177.se.


Vi vaccinerar nu bara dos 1 för dig som har skyddad identitet eller är asylsökande. Ring för att boka tid, 08-557 60 350.


                            *********************************************


Övriga vaccinationer sker nu via appen Alltid öppet på 1177, bokas med mobilt Bank-ID.


Du som inte har möjlighet boka digitalt kan ringa telefonnummer 08–428 429 30, kl 8 – 19, alla dagar.


För information på andra språk, se 1177.se, samt telefonnummer för olika språk.


                       **********************                      *********************


Region Stockholm rekommenderar att alla använder munskydd vid besök på vårdcentralen/sjukhuset. Undantag gäller barn under 16 år samt personer som av någon annan anledning inte kan bära munskydd.


Medföljande till mottagningsbesök ska reduceras till vad som är nödvändigt utifrån hjälpbehov.


                      **************************


Region Stockholm erbjuder nu alla invånare möjlighet att provta sig för Covid-19 genom 1177.se. 


På https://www.1177.se/Stockholm/corona-provtagning. finns information  om hur provtagning för Covid-19 går till för pågående infektion inklusive frågor & svar. 


Har du symtom på Covid-19 och behöver vård? Ring oss på 08 557 60 350 för råd. Vi har möjlighet att boka in en läkarbedömning när vi anser att det behövs. Vi har även möjlighet att kontakta dig per video.


Från och med den 31 mars är det inte längre möjligt att via appen Alltid öppet boka antikroppstester i Stockholms län för att se om man tidigare har haft covid-19 . För vidare information gå till 1177.


                         *************************


Drop-in mottagningen till distriktssköterska samt till läkare är tillfällig stängd för att minska smittspridning. För att boka tid, ring 08 557 60 350.


Årskontroller kommer att skjutas upp till hösten på grund av den pågående Covid-19 pandemin. Behöver du hjälp ändå, kontakta oss.


 


 

Kontakta oss