Välkommen till Dalens Vårdcentral

 


Vaccination Covid-19 


Vi uppdaterar hemsidan fortlöpande när ny information från Region Stockholm ang covid-19-vaccin kommer oss till handa.


2021-02-24


Vårdcentralen har börjat vaccinera patienter i hemsjukvården/LSS boende samt patienter med utökad hemtjänst.


För våra listade patienter i +65-gruppen (som fyller 65 i år)  samt riskgrupper under 65 år kommer vaccination att ske tidigast i slutet av mars/början av april. Denna information kan ändras berode på information från Region Stockholm.


Inför start av vaccinationerna kommer vi att lägga ut aktuella telefonnummer för TIDSBOKNING av vaccination. Inga kallelser kommer att skickas från vårdcentralen. Region Stockholm skickar ut ett informationsbrev när det blir aktuellt för denna grupp att kontakta sin vårdcentral för vaccination.


       Region Stockholm rekommnderar att alla använder munskydd vid besök på vårdcentralen. Undantag gäller barn under 16 år samt personer som av någon annan anledning inte kan bära munskydd. Medföljande till mottagningsbesök ska reduceras till vad som är nödvändigt utifrån hjälpbehov.


Region Stockholm erbjuder nu alla invånare möjlighet att provta sig för Covid-19 genom 1177. På https://www.1177.se/Stockholm/corona-provtagning. finns information  om hur provtagning för Covid-19 går till (både för pågående infektion och antikroppar) inklusive frågor & svar. 


Har du symtom på Covid-19 och behöver vård? Ring oss på 08 557 60 350 för råd. Vi har möjlighet att boka in en läkarbedömning när vi anser att det behövs. Vi har även möjlighet att kontakta dig per video.


Drop-in mottagningen till distriktssköterska samt till läkare är tillfällig stängd för att minska smittorisk. För att boka tid, ring 08 557 60 350.


Årskontroller kommer att skjutas upp till hösten på grund av den pågående Covid-19 pandemin. Behöver du hjälp ändå, kontakta oss.


 


 

Kontakta oss