Vi som jobbar här

Det är oss du träffar på mottagningen.

Leila Nassadjpoor, Leg. Tandläkare

Shida Elahi, Leg .Tandhygienist

Monica Moraeus, Leg .Tandsköterska

Therese Sahlin, Leg. tandsköterska