Priser och Tandvårdsstöd

Vi förstår att det kan vara svårt för dig som patient att veta vilka åtgärder och kostnader som är aktuellt för just dig när du kommer till oss på mottagningen. Den slutgiltliga kostnaden påverkas bland annat av svårighetsgraden på behandlingen, men också hur mycket som du eventuellt får ersatt av tandvårdsersättningen.

Om du har några frågor om våra priser är du givetvis välkommen att kontakta oss!

Vi har avtal med Collector Bank AB som smidigt sköter fakturering och delbetalning vid behov, förutsatt att du godkänns vid snabb kreditupplysning. (Har du inga tidigare betalninganmärkningar brukar det inte vara några problem).
En fakturaavgift tas ut vid fakturering.

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd.

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

  • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt.

Läs mer om Tandvårdsstödet på Försäkringskassans hemsida >>

Vår prislista >>