Tack till Claes!

Från och med 1 November blir Tandvårdsteam Claes Karlsson överlämnat till oss på Ehnfors Tandvårdsteam!