Välkommen till Eira Hälsocentral

 

Välkommen till Eira Hälsocentral

Eira Hälsocentral är en verksamhet inom Praktikertjänst AB och drivs på uppdrag av Region Gävleborg inom ramen för Hälsoval Gävleborg. Detta innebär att alla kan lista sig på Eira Hälsocentral, samt att avgifter och andra villkor för patienten är desamma som vid de regionsdrivna hälsocentralerna.

Vi erbjuder primärvård med hög kvalitet, god tillgänglighet, personligt bemötande och kontinuitet.

 

Vaccination mot covid-19

För information om vaccination mot covid-19 läs mer under Aktuellt.

 

Luftvägsmottagning

Från och med den 1 december kommer vi ha en separat luftvägsmottagning på Eira hälsocentral. Endast tidsbokade besök gäller. 

 

Gruppaktiviteter

Tillsvidare ställs alla gruppaktiviteter in på obestämd tid. 

 

Medföljande anhörig

Anhöriga avråds medfölja till mottagningen om inte särskilda skäl föreligger.