Akupunktur

Akupunktur är en behandlingsmetod som använts sedan årtusenden, främst I Kina. Modern västerländsk forskning har kommit fram till vetenskapliga bevis för delar av de effekter som den kinesiska filosofin beskrivit. 1984 godkände Socialstyrelsen akupunktur som behandlingsmetod mot smärta och 1994 godkände man akupunktur som behandlingsmetod mot olika sjukdomstillstånd.

Akupunktur genomförs med sterila engångsnålar vilka placeras i området för smärtan/besväret. För att åstakomma en generell minskad smärtkänslighet och längre verkningstid sätter man även nålar en bit från det smärtande området. När nålarnas placering är klar stimuleras de 2-3 gånger för att framkalla den karakteristiska känsla "de Qi". Denna känsla, som är svår att beskriva (men kan upplevas som brännande ömhet, tyngd eller domnad) innebär att tunna nervtrådar aktiveras och impulser skickas från det behandlade området till ryggmärgen.

Därifrån går impulserna vidare till hjärnstammen. Denna procucerar olika endorfiner och transmittorsubstanser vilka smärtlindrar, höjer immunförsvaret och minskar obehag. Denna produktion kommer igång även när man utfört ett muskelarbete tex vid träning, cykling och gång. Dessutom sker en ökad cirkulation I vävnaden där nålarna sitter vilket påskyndar läkningen. Efter akupunkturbehandlingen upplevs musklerna ofta som mycket avspända.och en endorfinfrisättning sker som är en förutsättning för att smärtlindring ska ske.

Stimulering kan även ske med elektricitet.

Biverkningar

Direkt efteråt kan man känna sig upprymd eller trött. Då kan bilkörning vara bra att undvika. De symptom som behandlas kan också förstärkas efter de första behandlingarna för att sedan minska.

Ibland kan ett mindre blodkärl punkteras och resultera I ett litet blåmärke. Om Du är gravid, har en blodsjukdom eller tar blodförtunnande läkemedel bör Du tala om detta för din sjukgymnast. det är inga kontraindikationer men man bör vara extra försiktig vid akupunkturbehandling.

Skulle andningssvårigheter uppstå bör man uppsöka en akutmottagning.