Priser

Vi är anslutna till landstinget och således gäller landstingets taxor:

Nybesök - 200 kr
Återbesök - 200 kr
Barn och ungdomar under 18 år Kostnadsfritt

Frikort gäller.

Återbud lämnas senast 24 timmar innan behandlingstid.

Oanmält återbud eller återbud som lämnas senare än 24 timmar debiteras med patientavgiften. Detta gäller även vid frikort.