Priser

Vi är anslutna till regionen och således gäller regionens taxor:

Nybesök 250 kr
Återbesök 250 kr
Barn och ungdomar under 18 år Kostnadsfritt
Över 85 år Kostnadsfritt

 

Frikort gäller.

Återbud lämnas senast 24 timmar innan behandlingstid.

Oanmält återbud eller återbud som lämnas senare än 24 timmar debiteras med enligt taxa 400kr. Detta gäller även vid frikort och barn.