Kollegor

Mottagningar på Läkarhuset
Dr Maud Uggla Företagshälsovård
Dr Eszter Fabian Barnmedicin
Tdl Eldin de Bri Tandläkare
Tdl Evin de Bri Tandläkare
Dr Mikael Stiernstam Kirurg
Dr Louise Bergfelt Hudläkare
Anders Magnusson Sjukgymnast
Bengt Eriksson Psykiater
Anders Elverfors Psykiater
Dr Anita Hagstad Gynekolog
Dr Markus Matousek Gynekolog
Dr Leif Nordin Hudläkare
Dr Ragnar Jonell Hudläkare
Dr Mårten Walhammar Hudläkare
Länk till Läkarhuset