Behandlingar & priser

Hos oss erbjuds du ett brett utbud av högkvalitativ tandvård i lugn miljö. På denna sida kan du läsa mer om de behandlingar vi erbjuder och våra priser.

Våra behandlingar

Undersökning

Vid en undersökning går vi igenom tänderna kliniskt med spegel och sond. Även tandköttet, munslemhinnan och käkfunktion undersöks. I de flesta fallen behöver vi ta några röntgenbilder och ibland kompletterar vi dokumenteringen med en intraoral kamera.

Finns det något specifikt du vill ha hjälp med går vi igenom dina önskemål och förväntningar. Vi registrerar eventuella fynd och gör en åtgärdsplan. Du får en kostnadsberäkning och vi kan starta behandlingen efter att du givit samtycke till behandlingsförslaget.

Akut tandvård

Bettfysiologi

Förebyggande vård

Den icke lagade tanden kommer alltid att vara starkare än den lagade tanden så det är viktigt att sköta sin munhygien från tidig ålder. God munhygien och bra kostvanor minskar risken för restaurativa behandlingar eller omgörningar av befintliga konstruktioner. Men hur man behöver sköta sin munhygien är individuellt och därmed är det är viktigt att var och en får rätt rådgivning. Det kan både tandläkaren och tandhygienisten hjälpa dig med.

Lagningar

Vi är rädda om dina tänder men en lagning kan behöva göras om du har en skada på tanden eller på en befintlig fyllning. Skadorna kan bland annat vara orsakade av karies, sprickor, frakturer eller slitage. En kariesskada graderas i olika skalor och behöver inte alltid åtgärdas med en lagning eftersom vi numera har kunskap om att små angrepp kan stanna upp.

Tänder kan lagas med kompositmaterial, glasjonomermaterial eller plastförstärkt glasjonomermaterial. Inför en lagning erbjuds du som patient alltid bedövning så att processen blir smärtfri.

Protetik

En protes kan ersätta några enstaka eller alla tänder i en käke. En protes kan vara utformad för temporär användning eller som ett permanent alternativ. Proteser är avtagbara och upplevs därmed ofta som lite rörliga trots goda förankringselement.

Kronor och broar

Om tanden har en stor skada är krona ibland det bästa alternativet. En krona omsluter helt eller delvis den skadade tanden och kan anpassas precis efter tandens ursprungliga färg och form. Broar, även kallad bryggor, görs för att ersätta flera intilliggande skadade tänder eller för att fylla ut en lucka där en tand saknas.

Majoriteten av våra kronor och broar tillverkas i keramiska material och limmas fast över det som är kvar av tanden. Dessa material klarar mer belastning jämfört med lagningar gjorda i komposit. Vi samarbetar med svenska tandtekniska laboratorium där större delen av tillverkningsprocessen sker digitalt med hög precision.

Rotbehandlingar

Tanden innersta struktur består av pulpavävnad. En rotbehandling innebär att inflammerad, död eller infekterad pulpavävnad avlägsnas och ersätts med ett rotfyllningsmaterial, vanligtvis guttaperka.

Vid rotbehandlingar fäster man en gummiduk runt tanden för att förhindra att bakterier från munhålan förs in i rotkanalerna under behandlingen. Tanden och gummiduken desinfekteras och sterila maskinella instrument används för att rensa kanalerna. Beroende på orsaken till rotbehandlingen görs behandlingen i en eller flera sittningar. När tanden är symptomfri kan man slutligen fylla den med en lagning eller täcka den med en krona. En rotfylld tand är skörare än en frisk tand men med rätt överkonstruktion kan den hålla under många år framöver.

Tandblekning

Det finns flera olika sätt att bleka sina tänder på. Vi har valt att fokusera på metoden där vi tar avtryck på dina tänder och därefter gjuter en mjuk plastskena att lägga blekningsmedlet i. Efter att vi har provat ut skenan och instruerat dig kan du påbörja tandblekningen hemma. Fördelen med denna metod är att resultatet står sig länge och du kan i framtiden endast komplettera med nytt tandblekningsgel då skenan kan återanvändas, så länge du inte gör större förändringar i munnen. Blekningsgelen innehåller väteperoxid och finns i olika styrkor. Vilken styrka du ska ha beror på om du vill bleka tänderna en kortare period under dagen eller under natten medan du sover.

Innan en blekningsbehandling påbörjas är det viktigt att tänderna undersöks för att säkerhetsställa att det inte finns skador som kan förvärras av blekningen.

Tandlossning och tandstensborttagning

Tandlossning, även kallad parodontit, är en våra vanligaste folksjukdomar och orsakas primärt av en inflammation i tandköttet. Om inflammationen inte stoppas i tid angrips käkbenet (som är fästet för tänderna) och tänderna kan få en ökad rörlighet och i värsta fall kan de gå förlorade. Förloppet sker mycket långsamt men det är viktigt att vara uppmärksam på blödning från tandköttet och uppkomsten av tandsten. Vid varje undersökning kontrollerar vi tandköttet noggrant och mäter eventuella tandköttsfickor för att se om förändring sker över tid. Regelbunden profylaktisk behandling minskar risken för problem med tandlossning. Är tandlossningsproblemen mer omfattande kan vi utföra lokala operationer där vi skrapar rent området från den inflammatoriska vävnaden som orsakar bennedbrytningen.