Barnavårdcentral

Vi är 2 distriktsjuksköterskor och 1 barnsjuksköterska som jobbar på Barnavårdscentralen.

Vi är till för dig och ditt barn från första veckan tills barnet börjar förskoleklass. Under BVC-tiden får du stöd i frågor som rör både föräldraskapet, barns utveckling, mat, sömn och egenvård. Vi följer barnets utveckling vid vissa nyckelåldrar och förebygger sjukdomar genom vaccination.

Vissa besök är teambesök tillsammans med läkare från vårdcentralen. Vi har även en barnläkare som kommer hit och har tidsbokad mottagning några gånger per termin.

På BVC träffar vi friska barn tillsammans med vårdnadshavare. Är ditt barn sjukt vill vi att ni avbokar er tid och vid behov kontaktar vårdcentralen.

/ Camilla, Johanna och Tina