Priser

Är du barn eller ungdom? Du har rätt till fri tandvård till och med det år de fyller 23. Är du 24 år gammal eller äldre? Du får alltid en kostnadsberäkning efter utförd undersökning eller inför en behandling.

I kostnadsberäkningen framgår:

  • Den planerade behandlingen
  • Din kostnad inklusive material
  • Tandvårdsersättning (högkostnadsskyddet) som utgår

Tandvårdsersättningen (högkostnadsskyddet) utbetalas från Försäkringskassan och utgår automatiskt. Vår klinik är ansluten till det statliga tandvårdsstödet, den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

  • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra dig till att regelbundet besöka tandläkare för undersökning och förebyggande vård.

Högkostnadsskyddet innebär att staten står för en del av dina tandvårdskostnader när de sammanlagt summerar till 3.000 kronor eller mer enligt referensprislistan. Därefter får du följande ersättning:

  • 50 procent av kostnader som överstiger 3.000 kronor enligt referensprislistan
  • 85 procent av kostnader som överstiger 15.000 kronor enligt referensprislistan

Önskar du delbetalning? Fråga våra personal som kan hjälpa dig.